2023KO EUSKAL MENDIZALE FEDERAZIOAREN KOPARAKO LASTERKETA PUNTUAGARRIA 

CARRERA PUNTUABLE PARA LA COPA DE LA FEDERACIÓN VASCA DE MONTAÑA 2023